Dự án

Category

Từ năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC), trực thuộc Bộ Công Thương sẽ triển khai tuyển sinh và tổ chức đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử theo chuẩn CHLB Đức. Chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử đã được phòng Công nghiệp Thương mại...
Read More
Tháng 4/2019, sau một thời gian khảo sát, chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam do tổ chức Hợp tác quốc tế Đức thực hiện đã quyết định lựa chọn Cao đẳng Công nghiệp Huế là cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai mở rộng cho nghề Kỹ thuật thoát nước và...
Read More