Đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử theo chuẩn CHLB Đức

Từ năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC), trực thuộc Bộ Công Thương sẽ triển khai tuyển sinh và tổ chức đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử theo chuẩn CHLB Đức.

Chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử đã được phòng Công nghiệp Thương mại Đức (AHK) công nhận đạt tương đương chương trình đào tạo của CHLB Đức. Chương trình đã được tích hợp đầy đủ các yếu tố về công nghiệp 4.0, xanh hóa giáo dục và bình đẳng giới tương đương với tiêu chuẩn G20. Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử do GIZ hỗ trợ thực hiện đã được xây dựng trên điều kiện tiên quyết là đào tạo phải có sự phối hợp của doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp trong lĩnh vực tham gia sâu vào xây dựng chương trình đào tạo, phân công người tham gia quá trình đào tạo như một giảng viên chính thức của chương trình. Đồng thời với công tác đào tạo, doanh nghiệp có thể nhanh chóng lựa chọn đào tạo nguồn nhân lực của mình theo hướng đáp ứng nhu cầu của chính sự phát triển của các doanh nghiệp đó. Về phía sinh viên, học viên, việc được đào tạo tại trong một môi trường chuyên nghiệp cũng như được chính các doanh nghiệp tuyển dụng đào tạo sẽ là một bước rút ngắn đáng kể các tiến trình định hướng nghề nghiệp, học tập cũng như thực tập. Thông qua việc tiếp cận trực tiếp môi trường làm việc cũng như được đào tạo của người làm việc trong doanh nghiệp, người học sẽ nhanh chóng áp dụng kiến thức của nhà trường vào trong các công việc cụ thể.

Thông qua chương trình đào tạo này, sinh viên hoàn toàn đạt đủ kỹ năng để làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp FDI cũng như làm việc cho các doanh nghiệp của CHLB Đức. Đây là một trong nhiều chương trình được tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) thực hiện chuyển giao cho Việt Nam đảm bảo tính công nghệ, tính quốc tế và tính phù hợp với hệ thống đào tạo của Việt Nam. Tại HueIC, GIZ đã tổ chức chuyển giao chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật thoát nước và Xử lý nước thải. Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử là nghề thứ 2 do GIZ hỗ trợ được chuyển giao xây dựng theo chuẩn của CHLB Đức nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước, khu vực và nhu cầu lao động chất lượng cao của quốc tế.

Trong thời gian tới, GIZ sẽ tiếp tục hỗ trợ HueIC xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao trên cơ sở thí điểm 2 chương trình đào tạo chuẩn CHLB Đức: Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử. Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ khác từ GIZ như Chuyển đổi số; Xanh hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Bình đẳng giới… cũng sẽ đồng thời được triển khai tại HueIC.

Leave a Reply