Đào tạo nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải theo chuẩn CHLB Đức

Tháng 4/2019, sau một thời gian khảo sát, chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam do tổ chức Hợp tác quốc tế Đức thực hiện đã quyết định lựa chọn Cao đẳng Công nghiệp Huế là cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai mở rộng cho nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải.

Các cán bộ dự án làm việc và lập kế hoạch triển khai chương trình tại Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Trong kế hoạch của dự án, với sự hỗ trợ của GIZ, công ty GOPA, trường Cao đẳng kỹ nghệ II, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế sẽ xây dựng và thực thi chương trình chất lượng cao theo tiêu chuẩn Đức để đào tạo ra các kỹ sư cao đẳng, công nhân kỹ thuật trung cấp phục vụ chiến lược của chính phủ Việt Nam trong nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, cụ thể sẽ bắt đầu với nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải.

Tiến tới, dự án cũng hỗ trợ Xây dựng một trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề tại Cao đẳng Công nghiệp Huế để phát triển lĩnh vực môi trường và đào tạo nghề trong lĩnh vực. Phát triển các chương trình đào tạo thành công để phục vụ chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Mô hình hợp tác nhằm nâng cao tính thực tiễn của chương trình đào tạo, các doanh nghiệp trong lĩnh vực đã cam kết tham gia mạnh mẽ vào tiến trình đào tạo theo Tiêu chuẩn nghề. Nhà trường và doanh nghiệp cùng nhau thực hiện việc đào tạo cũng như thi cử, đánh giá. Trong suốt quá trình học, sinh viên được thực hiện thành thục các thao tác với các máy móc và công trình đặc trưng của ngành, sử dụng các thiết bị, các kỹ thuật đặc trưng để phục vụ công việc sau này. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo thực hành.

Leave a Reply